ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΚΑΣ

Εγγεγραμμένος Λογοπαθολόγος - Λογοθεραπευτής

Ονομάζομαι Γιάννης Γιάννακκας και είμαι πτυχιούχος λογοπαθολόγος - λογοθεραπευτής των Πανεπιστημίων Murray State University και University of Louisville στην Αμερική, τα οποία είναι και τα δύο εγκεκριμένα και αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.ΑΤ.Σ. Επίσης, είμαι ενεργό μέλος στο Σύλλογο Λογοπαθολόγων Κύπρου και εγκεκριμένος από το διοικητικό συμβούλιο λογοπαθολόγων για την νόμιμη εξάσκηση του επαγγέλματος. e-mail: yianakkas1983@outlook.com/Τηλ. 96-6677 07, 25-934079, 25-932512

Άρθρα