ταλκ2

Ποτέ πρέπει να ανησυχήσω όταν το παιδί μου δεν λεει σωστά το «ρ»;

Από: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΚΑΣ

Εγγεγραμμένος Λογοπαθολόγος - Λογοθεραπευτής

 

Το «ρ» θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα γράμματα στο παιδί για αυτό και αναμένεται να εμφανιστεί τελευταίο. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς ένα ποσοστό γύρω στο 90% αναμένεται να εμφανίσει το «ρ» σε ηλικία άνω των 5,5 χρονών.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις έρευνες στην φωνολογική εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας σε σχέση με το «ρ» ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Όταν το «ρ» βρίσκεται στην αρχή της λέξης όπως για παράδειγμα στην λέξη «ρόδι» αναμένεται να εμφανιστεί σε ηλικία άνω των 5.5 σε ποσοστό 90%.*
  • Όταν το «ρ» βρίσκεται στην αρχή της συλλαβής μέσα στην λέξη όπως για παράδειγμα στη λέξη «μω-ρό» σε ηλικία  άνω των 5 και σε ποσοστό κοντά στο 90%.*
  • Όταν το «ρ» βρίσκεται στο τέλος της συλλαβής όπως για παράδειγμα στην λέξη «πόρ-τα» αναμένεται να εμφανιστεί στην ηλικία των 5 -6 χρόνων σε ποσοστό 50-75%.*
  • Όταν το «ρ» βρίσκεται σε συμφωνικά συμπλέγματα όπως για παράδειγμα στις λέξεις «βράδυ», «γράμμα», «στρατός» αναμένεται να εμφανιστεί σε ηλικία 4.5 – 6 και σε ποσοστό 75% του πληθυσμού.*

*(Πηγή: Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής εξέλιξης, Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών, 1995).

 

Με ποιά γράμματα αντικαθιστούν τα παιδιά το «ρ»;

Στην ελεύθερη ομιλία η μη άρθρωση του «ρ» αντικαθίσταται από το παιδί με ένα ευκολότερο ως προς την άρθρωση σύμφωνο, το «λ». Για παράδειγμα αντί για«ρολόι» έχουμε «λολόι», ή αντί για «κρατώ» το παιδί λεει «κλατώ». Επίσης στην προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά για να απλοποιήσουν την ομιλία τους με μία διαδικασία που λέγεται ολίσθηση των υγρών συμφώνων, έχει ως αποτελέσματα το «ρ»να μετατρέπεται σε «γι» και αντί για «ρολόι» να έχουμε ένα «γιολόι» ή «γιογόι». Η τρίτη και τελευταία περίπτωση που την συναντάμε εξίσου συχνά είναι όταν στην θέση του «ρ» υπάρχει ένα κενό. Για παράδειγμα αντί για «ράδιο» το παιδί λεει«_άδιο» ή αντί για «πράσινο» το παιδί λεει «π_άσινο».

 

Πότε θα πρέπει να ανησυχήσω;

Οποιαδήποτε λογοθεραπευτική παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται προτού το παιδί πάει στην Α΄ τάξη Δημοτικού αλλά κυρίως προτού αρχίσει η μετάβαση στο γραπτό λόγο. Το παιδί θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εξέλιξη του φωνολογικού του συστήματος και να μιλά καθαρά μέχρι να πάει στην Α΄ τάξη δημοτικού.

 

Ένα παιδί που δεν λέει το «ρ» θα πρέπει να κάνει λογοθεραπεία εάν:

-είναι στην Α΄ Δημοτικού και δεν λέει το «ρ» ή το λέει διαφορετικά.

-θα πάει στην Α΄ δημοτικού το Σεπτέμβριο

–  έχει «κοντό» χαλινό: Η μεμβράνη δηλαδή που υπάρχει κάτω από τη γλώσσα για να συγκρατεί την κίνησή της είναι κοντή και δεν επιτρέπει την άρση της γλώσσας προς τον ουρανίσκο όπου είναι η θέση άρθρωσης του «ρ» (φωτογραφία).

New Picture

 

 

Γιάννης Γιάννακκας

Εγγεγραμμένος Λογοπαθολόγος-Λογοθεραπευτής

Αρ. Μητρώου: 328

Ομογένειας και Γόρδωνος 46

Άγιος Γεώργιος Χαβούζας

Λεμεσός ΚΥ 3070

Τηλ. 96-6677 07,  25-934079, 25-932512

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>